• رنگ مو
  • رنگ موی دوشس - سری شاه بلوطی شماره 6.05 بلوند شاه بلوطی تیره - حجم 125 میل

رنگ موی دوشس - سری شاه بلوطی شماره 6.05 بلوند شاه بلوطی تیره - حجم 125 میل

رنگ موی دوشس - سری شاه بلوطی شماره 6.05 بلوند شاه بلوطی تیره - حجم 125 میل

رنگ

سبد خرید